Obecnie można zauważyć stopniowe odchodzenie od badań EEG na rzecz bardziej nowoczesnych i dokładniejszych badań neuroobrazujących takich jak tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny.
Jednak badanie EEG jest nadal niezastąpione przy analizowaniu funkcji mózgu, a nie struktur anatomicznych. EEG eeg warszawa jest wykorzystywane do pomocy w diagnostyce i określaniu typu wielu schorzeń, są to m.in. padaczka, różne rodzaje urazów głowy i guzów mózgu, zakażenia, zaburzenia snu i świadomości oraz przy potwierdzaniu śmierci mózgu pacjenta, który znajduje się w stanie śpiączki. Ponad to EEG można stosować do analizy działania leków i ich wpływu na mózg pacjenta.

Zapis EEG może być w formie papierowej lub cyfrowej, komputerowej. Obecnie nie produkuje się już aparatów, które rejestrowały zapisy EEG na papierze, jednak nadal można je spotkać w wielu pracowniach.

Rozwiązanie to ma jednak pewne ograniczenia, ponieważ analiza zapisu odbywa się tylko za pomocą wzroku, a ewentualne pomiary wykonywane są linijką. Wyników nie można także powiększyć, aby zmiany były lepiej widoczne, co wpływa na jakość opisu badania, która tak naprawdę zależy od doświadczenia osoby opisującej. Natomiast zapis cyfrowy jest całkowicie pozbawiony wyżej opisanych ograniczeń, a dodatkowo można go dowolnie wzmacniać czy filtrować.

Wszystkie obliczenia są wykonywane komputerowo, dzięki czemu wyniki są dokładniejsze i bardziej obiektywne. Dzięki zastosowaniu programów komputerowych do opisu EEG możliwe jest wykonywanie bardzo złożonych analiz i nowych parametrów w krótkim czasie oraz wizualizacja danych. Przyspieszenie diagnozy zwiększa szanse pacjenta na całkowite wyzdrowienie.