W 1630 roku jeden z najstarszych paryskich szpitali, Hotel-Dieu, otrzymał pierwszy oddział położniczy. Około 1670 roku jego prowadzenie objęła akuszerka Margarite Du Tertre.

Dużym uznaniem cieszyła się szkoła położnych związana z tym oddziałem. W jednej z rozpraw z tamtego okresu można znaleźć następujące słowa: „w żadnym innym mieście królestwa nie można znaleźć lepszych akuszerek niż w Paryżu, ponieważ w Hotel-Dieu, gdzie są kształcone, prowadzi się niezliczoną liczbę porodów. Uczennice spędzają tam 3 miesiące: w ciągu pierwszych 6 tygodni obserwują porody prowadzone przez wcześniej przybyłe koleżanki; w ciągu pozostałych 6 tygodni same obsługują wszystkie rozwiązania, które mają miejsce w tym czasie. Dzieje się to pod nadzorem naczelnej akuszerki, która została wybrana spośród najlepszych położnych Paryża”.

W XVII i XVIII wiekach w Hotel-Dieu pracowało wiele słynnych naczelnych akuszerek. Obok Margarite Du Tertre należy wymienić panią le Vacher, która pracowała tam 22 lata i „z pewnością wiedziała wszystko, co tylko w tym zawodzie można było teoretycznie i praktycznie wiedzieć” – jak to zostało ujęte w opinii jednego z lekarzy. Mimo że wstęp do szkoły położnych był zabroniony dla młodych mężczyzn, to jednak kilku chirurgom udało się uzyskać zgodę na naukę w szkole.

Wielu wybitnych lekarzy działało w Hotel-Dieu jako pomoc przy porodach. Na pierwszym miejscu należy wymienić Francoisa Mauriceau (1637-1709), który stworzył dzieło o położnictwie, bazując na doświadczeniach zdobytych podczas pracy w Hotel-Dieu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *