Pacjent poniżej 18. roku życia ma prawo korzystać z większości praz przysługujących dorosłym osobom ubezpieczonym w trakcie pobierania świadczeń zdrowotnych oraz dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiałów stomatologicznych do nich stosowanych. Osoba powyżej 16. lat ma w szczególności ma prawo do uzyskania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych oraz dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia i rokowaniu.

Pacjent między 16. a 18. rokiem życia musi również, wraz ze swoim ustawowym opiekunem, udzielić zgody na wykonanie badania lub udzielenie świadczenia zdrowotnego. W przypadku zabiegu operacyjnego lub diagnostyki podwyższonego ryzyka wymagana jest zgoda w formie pisemnej.

Małoletni powyżej 16. roku życia ma prawo zadecydować o pobraniu lub zakazie pobrania po śmierci jego komórek, tkanek i narządów. Osoba powyżej 13. roku życia ma prawo zdecydować czy jego szpik zostanie pobrany na rzecz rodzeństwa. Małoletni powyżej lat 16. (jeśli jest do tego zdolny) ma prawo wyrazić zgodę na przyjęcie go do szpitala psychiatrycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *