Skleroterapia inaczej nazywana jest obliteracją lub ostrzykiwaniem, a stosowana jest do leczenia przewlekłej niewydolności żylnej tzw. żylaków oraz pajączków żylnych. Polega na wstrzyknięciu środka farmakologicznego do wnętrza niewydolnego naczynia, co powoduje jego zamknięcie, a w konsekwencji zanik zmiany spowodowany brakiem ciśnienia krwi.
Najbardziej popularną metodą jest skleroterapia skleroterapia kompresyjna, która polega na wstrzyknięciu do żyły środka obliterującego.

Roztwory te działają drażniąco i mają na celu zamknięcie naczynia poprzez jego odwodnienie oraz uszkodzenie nabłonka wewnętrznej warstwy. Stosuje się środki na bazie detergentów, leki na bazie związków jodu oraz środki hipertoniczne zawierające wysokie stężenie soli kuchennej lub glukozy. Do zabiegu używa się strzykawek wyposażonych w bardzo cienkie igły, dzięki czemu zabieg jest prawie bezbolesny.

Bardzo podobną metodą jest skleroterapia piankowa Tessariego, która polega na podaniu leku w formie specjalnie przygotowanej pianki. Ta konsystencja roztworu pozwala na jego przywieranie do ścianek naczyń, dzięki czemu nie przemieszcza się do sąsiednich żył dając lepsze efekty. Ta metoda może być stosowana do usuwania dużych żylaków.

Kolejna metoda znacznie różni się od wcześniej opisanych, ponieważ naczynia są tu naświetlane. Skleroterapia z użyciem oświetlacza naczyniowego umożliwia zlokalizowanie oraz zamknięcie drobnych naczyń krwionośnych tzw. pajączków i sieci naczynek na głębokości do 1cm. Metoda jest zupełnie nieinwazyjna i nie pozostają po niej na ciele żadne przebarwienia.