Obecnie można zauważyć stopniowe odchodzenie od badań EEG na rzecz bardziej nowoczesnych i dokładniejszych badań neuroobrazujących takich jak tomografia komputerowa