Należą do tej grupy chemikalia zawierające substancje niebezpieczne, odczynniki chemiczne wykorzystywane w laboratoriach i aptekach, a także przy badaniach diagnostycznych.