System opieki zdrowotnej to zespół osób i instytucji działających w celu zapewnienia opieki zdrowotnej ludności na terenie danego państwa. Zgodnie