W zachyłkach nadrzepkowych obu stawów prawidłowa ilość płynu.
Ścięgno mięśnia czworogłowego i więzadło rzepki prawidłowe.
Niewielkie osteofity przy górnych biegunach rzepki, większe po stronie lewej.
Więzadła poboczne i krzyżowe bez cech uszkodzeń obustronnie.

Końcowy odcinek pasma biodrowo-piszczelowego prawidłowy po obu stronach.
Okolica gęsiej stopy i ścięgna ją tworzące w odcinku dystalnym prawidłowe po obu stronach.
Łąkotki boczne obu stawów normoechogeniczne, bez cech uszkodzeń.
Łąkotka przyśrodkowa stawu lewego zwyrodniała z niewielkim rozwłóknieniem w części tylnej, po stronie prawej większe zmiany zwyrodnieniowe łąkotki z rozwarstwieniem w 1/3 środkowej i tylnej.

Struktury dołu podkolanowego prawidłowe, żyła podkolanowa drożna.
Chrząstka stawowa kłykci kości udowych dostępna badaniu z cechami chondromalacji II/III stopnia na powierzchniach obciążanych kłykci przyśrodkowych – obraz uległ poprawie w porównaniu z badaniem poprzednim – nie stwierdza się miejsc całkowicie pozbawionych chrząstki, cechy chodromalacji I/II stopnia na środkowej części bruzdy międzykłykciowej po stronie prawej i II/III stopnia wzdłuż przyśrodkowego brzegu MFC po stronie lewej w zakresie SRU.

WYNIK BADANIA USG stawu kolanowego

W zachyłku nadrzepkowym zwiększona ilość płynu, grubość warstwy około 7,5mm, umiarkowanie pogrubiona błona maziowa.
Ścięgno mięśnia czworogłowego i więzadło rzepki prawidłowe. Cechy niskiego ustawienia rzepki.
Końcowy odcinek pasma biodrowo piszczelowego prawidłowy.
Okolica gęsiej stopy i ścięgna ją tworzące w odcinku dystalnym prawidłowe.
Więzadła poboczne i krzyżowe bez cech uszkodzeń.

Jak twierdzi ortopeda warszawa
Niejednorodna echogeniczność środkowej i tylnej 1/3 łąkotki przyśrodkowej – cechy zmian zwyrodnieniowych, w 1/3 środkowej cechy śródłąkotkowego rozwarstwienia kontaktującego się z wnętrzem stawu na dolnej powierzchni łąkotki w części przyrebkowej, an niewielkiej długości, bez cech niestabilnych uszkodzeń łąkotki (zwyrodniała łąkotka w strefie rozwarstwienia nie wykazuje nieprawidłowej ruchomości). Nieznaczne zmiany zwyrodnieniowe łąkotki bocznej w pobliżu tylnego rogu, bez cech zmian pourazowych.
Torbiel ku tyłowi od piszczelowego przyczepu więzadła krzyżowego tylnego o cechach gangliona, o wymiarach około 10x13x21mm – zmiana w górnej jej części położona jest częściowo pod tętnicą podkolanową, bardziej obwodowo leży przyśrodkowo od tętnicy, poza tym struktury dołu podkolanowego, żyła podkolanowa drożna.

Chrząstka stawowa dalszego końca kości udowej dostępna badaniu o obniżonej grubości (około 1mm) i zwiększonej echogeniczności na większej części powierzchni obciążanej kłykcia przyśrodkowego kości udowej) cechy chondromaalcji II/III stopnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *